Om oss

vilka vi är

Valbek är ett konsultbolag inom samhällsbyggnadssektorn med över trettio års erfarenhet av utformning av byggnader och anläggningar, såsom broar och tunnlar. Hittills erbjuder vi över 20 specialistområden som tillsammans ger oss möjlighet att bidra med hållbara lösningar till dagens utmaningar inom husbyggnad, stadsutveckling och infrastruktur. Våra hemmamarknader är Tjeckien, Slovakien, Sverige och Ukraina och vi är verksamma över stora delar av Europa.

“Eftersom vi inte visste att det var omöjligt gjorde vi det.”

– Roman Lenner, en av fem grundare och idag största ägare.

O Nas Valbekjob 07 1

vad vi är

Valbek kännetecknas av en platt organisation med korta beslutsvägar och med en prestigelös och hjälpsam kultur. Vid sidan av arbetet tycker vi om att ha kul, träna tillsammans och hjälpa våra lokala samhällen att utvecklas. Riktigt glada blir vi när vi lyckas kombinera dessa saker. Vi deltar gärna i projekt som Go to work by bike, Clean up the Czechia eller Plant the future. Vi bidrar till välgörenhets- och utbildningsprojekt, till exempel Safety Trail. Vi stödjer idrottslag i utvalda regioner. I mars 2020, när det inte fanns tillräckligt med skyddsutrustning för läkare och äldreboenden, producerade vi över 270 stycken skyddssköldar på vår 3D-skrivare utanför arbetstid.

“Vi skulle vilja tacka Valbek för snabbheten i leveransen och den fina kvalitén hos den tillhandahållna skyddsutrustningen.”
-Turnov sjukhus

VAR VI KOM FRÅN

När våra fem grundare fotograferades under järnvägsviadukten i Kryštof údolí 1990 hade ingen av dem kunnat föreställa sig vad som skulle hända oss om ett år, än mindre om trettio år. Det var strax efter sammetsrevolutionen – den serie händelser som ledde till en demokratisk utveckling i Tjeckoslovakien strax innan Sovjektunionens kollaps – en tid då ordet entreprenör lät nästan lika exotiskt och otillgängligt som kosmonaut. Av de sex ursprungliga grundarna så arbetar två fortsatt kvar i bolaget – Roman Lenner och František Benč.

Mer om Valbeks födelse från 1990 i Petr Vondřichs bok
Valbek 30

vår miljöpolicy

Valbek bedriver ett aktivt arbete med miljöfrågor. Syftet är att bidra till en mer hållbar samhällsutveckling – dels genom de lösningar vi föreslår för våra kunder, men även genom hur vi faktiskt bedriver vårt egna arbete. Genom ett systematiskt och konsekvent miljöarbete visar vi trovärdighet och ett långsiktigt ansvarstagande gentemot kunder, leverantörer, medarbetare och samhället i stort.

Inom företaget finns en medvetenhet om att vår verksamhet påverkar omgivningen. Vi tar ansvar för och arbetar aktivt med att minska vår miljöbelastning, både på kort och lång sikt, genom att sätta upp tydliga miljömål. Lagstiftning och samhällets övriga krav ska uppfyllas och kunders efterfrågan ska tillfredsställas.

Miljöpolicyn och miljömålen ska vara förankrade hos alla medarbetare och ska genomsyra hela verksamheten. När vi arbetar med våra kunder föreslår vi, då det är möjligt, miljövänligare metod- och materialval. Vårt fokus är att projekten ska drivas av ett sunt miljötänk.