Utvärdering av befintliga konstruktioner

KONTAKT OCH LÄNKAR

Utvärdering av befintliga konstruktioner

UTVÄRDERING AV BEFINTLIGA KONSTRUKTIONER

Vårt team av experter diagnostiserar byggnadskonstruktioner genom att utföra in-situ tester eller genom att ta prover från strukturerna och genomföra tester i laboratoriet. Testerna utvärderas sedan, materialegenskaperna för de material som används i strukturen bestäms och de befintliga strukturernas tillstånd bedöms.

Borrning i strukturer utförs i alla riktningar med ett borrdiameterintervall mellan 52 och 500 mm. Vi har specialiserade verktyg för kärnborrning i strukturer för provtagning för efterföljande testning, kärnborrning för att bestämma dolda dimensioner på strukturer och kärnborrning för att verifiera materialet bakom. Vi utför sedan provning av prover i kvalificerade laboratorier.

Som en del av in-situ-testerna verifierar vi karbonatisering, testar vidhäftningen av skikten med en avrivningsmätare och verifierar armeringens position, diameter och täckning. Vi utför hålrumsundersökningar och erbjuder oförstörande betongprovning med en Schmidt hårdhetsmätare.

KONTAKT

FÄRDIGSTÄLLDA PROJEKT

VÅRA KONSTRUKTIONER

RELATERADE OMRÅDEN

BLI EN DEL AV VALBEK

VILL NI VETA MER?

BESÖK VÅR VALBEK-BLOGG