Tunnlar och geoteknik

KONTAKT OCH LÄNKAR

Tunnlar och geoteknik

KONTAKT A SOC. SÍTĚ

Tunnlar och geoteknik

Vi fokuserar på tunnelbyggen, schaktning och stödmurar för väg och järnvägsprojekt. En grupp ingenjörer som specialiserat sig på vägbyggen är baserade i Liberec, medan experter på järnvägsbyggande finns i Prag.

Vi kan hantera olika typer av spontkonstruktioner och har stor erfarenhet av arbete med t.ex. pålväggar och sist men inte minst bergväggsstabilisering.

Vi utformar armerade konstruktioner, stöd- och ramväggar (prefab, monolit, gabion), gallerier, tunnlar, schakt, rehabilitering av tunnlar och betongkonstruktioner, bullerskärmar och deras installation samt kemisk och cementbaserad injektering.

Vi använder Geo 21 CS (Plaxis) och Idea StatiCa. Vi är licensierade som auktoriserade ingenjörer inom geoteknik i Tjeckien och Slovakien och har en Mining Designer’s License i Tjeckien enligt lag nr 61/1988. Sedan sommaren 2021 har vi utökat tillstånd att projektera borrhål med en längd över 30 m.

#valbek #tunel #tunnel #geotechnicalengineering

KONTAKT

Färdigställda projekt

VÅRA KONSTRUKTIONER

Relaterade områden

BLI EN DEL AV VALBEK

VILL NI VETA MER?

BESÖK VÅR VALBEK-BLOGG