Statik

KONTAKT OCH LÄNKAR

VI RÄKNAR MED STABILITET

Vi arbetar för arkitektfirmor, teknikkonsulter, utvecklare och byggföretag i stora delar av europa. På vårt kontor i Prag har vi flera erfarna byggnadsingenjörer med auktoritet inom statik och dynamik. Vi använder mjukvaruverktyg från Autodesk, SCIA, FINE, IDEA StatiCa och andra. Vi skapar 3D numeriska modeller av byggnader och konstruktionsdetaljer och processritningar i 2D som standard. På grund av den snabba ökningen av digitaliseringen inom byggbranschen antar vi successivt den globala BIM-informationsmodellen för byggande. För att uppnå detta använder vi bl.a. programvaran Autodesk Revit.

Vi har funnits på marknaden sedan 1993 under namnet Novák&Partner, ett företag som blev en del av VALBEK-EU 2020. Tack vare detta hämtar vi erfarenhet från mer än 28 års erfarenhet. Vi har slutfört hundratals stora och små strukturella konstruktioner för en uppsjö av strukturer. Även om vi främst fokuserar på armerade betongkonstruktioner är vi inte rädda för stål-, timmer- eller murverkskonstruktioner. Vi förbereder konstruktionskonstruktioner i alla led, från förstudier till genomförandedokumentation. Vi erbjuder dig även gärna författad tillsyn av konstruktion eller övertagande samt armeringsbesiktning.

#valbek

KONTAKT

Färdigställda projekt

VÅRA KONSTRUKTIONER

Relaterade områden

BLI EN DEL AV VALBEK

VILL NI VETA MER?

BESÖK VÅR VALBEK-BLOGG