Juridisk rådgivning

KONTAKT OCH LÄNKAR

VI HÅLLER KOLL PÅ LAGAR OCH REGLER

Omfattningen av vår ingenjörsjuridiska rådgivning inkluderar tillhandahållande av dokument som är nödvändiga för genomförandet av en specifik konstruktion. Vi upprättar synpunkter och yttranden från rättegångens parter och berörda statliga förvaltningsmyndigheter som ligger till grund för att meddela områdesbeslut och bygglov. Vi kan företräda investeraren under hela processen genom en fullmakt. Som ett led i den fastighetsrättsliga beredningen kommer vi att ordna nödvändiga kontrakt (köp, arrende, servitutsavtal), inklusive införandet i fastighetsboken. Vi har även erfarenhet av processen med indragning/inskränkning av äganderätt.

#valbek

KONTAKT

Färdigställda projekt

VÅRA KONSTRUKTIONER

Relaterade områden

BLI EN DEL AV VALBEK

VILL NI VETA MER?

BESÖK VÅR VALBEK-BLOGG