Järnvägskonstruktion

KONTAKT OCH LÄNKAR

JÄRNVÄGAR

Vår järnvägskompetens finns idag centrerad kring Prag och Bratislava. Vi är fortsatt fascinerade av de möjligheter som järnvägsutbyggnanden innebär, inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv. Även på 2000-talet ser vi järnvägsinfrastruktur som en regional utvecklingsmagnet. Långdistansspår är den idealiska lösningen för pålitliga transporter mellan städer. På samma sätt, i befolkningstäta regioner, har stadstrafiken ingen verklig konkurrens när det gäller ekologi, säkerhet och tillförlitlighet. Europa står inför en mycket spännande harmonisering av järnvägsnäten och den fortsatta utbyggnaden av höghastighetsspår skapar nya möjligheter.

Vi designar järnvägskonstruktioner, signal- och kommunikationsteknik, drag- och kraftutrustning samt designar aktiviteter inom starkströmsområdet. Vi erbjuder även konsulttjänster.

SPÅRVÄG

Som en del av stadstrafiken bearbetar vi projekt för spårvägs- och spårvägstransporter i alla projektstadier – från studier till bygggenomförandedokumentation. Vi ritar spårvagnslinjer på en separat överbyggnad, fasta styrbanor eller järnvägsspår inom asfalterade ytor. Vår portfölj inkluderar även speciella järnvägsspår, deponimaskinspår, en spårvagnsrondell – en prisbelönt konstruktion i Slovakien, antivibrationsbaljor, asfalterade spårytor för historiska centra och gröna spårytor, uppvärmda plattformar. Vi designar praktiska och avancerade tekniska lösningar under komplicerade förhållanden i tätorten. Koordinering av de olika delarna i tid och rum är en grundläggande färdighet. Från nyttoförflyttningar under ytan till urban landskapsplanering på ytan, allt under de ofta trånga förhållandena i befintliga bebyggelse och samtidigt som trafiken bibehålls. Vi ser den explosiva potentialen i sann innovationsförmåga.

#valbek #railway #tram

KONTAKT 

KONTAKT JÄRNVÄG

KONTAKT SPÅRVÄG

Färdigställda projekt

VÅRA KONSTRUKTIONER

STARKSTRÖM

Vi bearbetar komplex projektdokumentation för järnvägskonstruktioners strömförsörjning. Vi sysslar med strömförsörjning av signalutrustning, elvärme av växlar, hög- och lågspänningskabeldistribution, utomhusbelysning och interna ledningar till järnvägsbyggnader.

Relaterade områden

BLI EN DEL AV VALBEK

VILL NI VETA MER?

BESÖK VÅR VALBEK-BLOGG