Hållbara projekt

KONTAKT OCH LÄNKAR

NYA JÄRNVÄGSSPÅR, NYA RESEMÖNSTER

Genom att planera och designa järnvägslinjer och järnvägsinfrastruktur bidrar vi väsentligt till en förbättrad miljö, eftersom järnvägstransporter är ett av de mest miljövänliga transportmedlen. Vi utformar även vattenförvaltningsstrukturer som bidrar till miljömässig hållbarhet. Våra markkonstruktioner är designade enligt de senaste praxis och standarder.

#valbek #greenproject

KONTAKT

FÄRDIGSTÄLLDA PROJEKT

VÅRA KONSTRUKTIONER

Relaterade områden

BLI EN DEL AV VALBEK

VILL NI VETA MER?

BESÖK VÅR VALBEK-BLOGG