Geotekniskt laboratorium

KONTAKT OCH LÄNKAR

Geotekniskt laboratorium

KONTAKT A SOC. SÍTĚ

PROVTAGNING

Vår grupp i Ostrava utför jordtester för att utvärdera jordens fysiska och mekaniska egenskaper. Vi tillhandahåller laboratorietester för bedömning av underliggande jordar för geotekniska undersökningar samt väg- och järnvägsbyggen.

Vi erbjuder grundläggande jordklassificeringsanalyser såsom fukthalt, bulkdensitet, skenbar fastämnesdensitet, konsistensgräns eller kornstorleksbestämning. Vi utför kompressibilitetsprovning i vägmätare genom progressiv belastning, samt till exempel enkel tryckhållfasthetsprovning. Vi utför okonsoliderad odränerad triaxialprovning eller boxskjuvprovning.

Vi bestämmer permeabilitet, flödesgränser och plasticitetsgränser. Vi gör Proctor-komprimeringstestet, jämförande bulkdensitet och fukthaltsbestämning i laboratoriet och, sist men inte minst, kan vi också bestämma Kaliforniens bärighetsförhållande, momentana bärighetsindex och linjär svällning.

KONTAKT

FÄRDIGSTÄLLDA PROJEKT

VÅRA KONSTRUKTIONER

RELATERADE OMRÅDEN

BLI EN DEL AV VALBEK

VILL NI VETA MER?

BESÖK VÅR VALBEK-BLOGG