Geoteknik och geotekniska undersökningar

KONTAKT OCH LÄNKAR

Geoteknik och geotekniska undersökningar

KONTAKT A SOC. SÍTĚ

MARKDATA

Vi utför komplexa geologiska och hydrogeologiska undersökningar för ett helt spektrum av konstruktioner, inklusive geotekniska beräkningar och markarbeten. Vi designar även sliperkonstruktioner för konventionella järnvägsspår och senast har vi genomfört IG-undersökningar för höghastighetsjärnvägsprojekt. Vi genomför även undersökningar av sluttningsstabilitet, inklusive konstruktioner för rehabilitering av jordskred.

Som en del av våra oberoende genomförda hydrogeologiska undersökningar utför vi hydrogeologisk övervakning, projekterar och genomför dränering av bygggropar, förbereder dokument för regnvatteninfiltrationen och söker efter vattentäkter. Special hydrogeologi inkluderar matematiska modeller av grundvattenflöde.

I vårt arbete ingår även en pedologisk kartläggning, inklusive förslag om att ta bort mark från Jordbruksmarksfonden.

Vi har experter och teknisk utrustning för en omfattande uppsättning aktiviteter för undersökning och genomförande av rehabiliteringsarbeten för att eliminera förorening av bergmiljön, inklusive numeriska modeller för transport av föroreningar. Vi utför sedan erforderlig grundvattenkvalitetsövervakning.

#valbek #geology #geologie

KONTAKT

Färdigställda projekt

VÅRA KONSTRUKTIONER

RELATERADE OMRÅDEN

BLI EN DEL AV VALBEK

VILL NI VETA MER?

BESÖK VÅR VALBEK-BLOGG