Geodesi

KONTAKT OCH LÄNKAR

VI MÄTER YTOR

Vår Geodesigrupp erbjuder förberedelser av byggprojekt i stadierna tekniska förstudier, planeringsbeslut, bygglov och kontrakts- och byggdokument.

Vi behandlar geodetiska kartdokument (specialistkartor över den befintliga staten, DEM), geodetisk dokumentation och separata bilagor till PD (avgränsningsritningar, ZVS). Vi samarbetar vid ingenjörsgeologiska undersökningar (IGP) och geotekniska undersökningar (GTP) (avgränsning/inmätning av undersökningsobjekt). Vi avgränsar allmännyttiga nätverk och hjälper till med äganderättsförberedelser – fastighetsregistreringsdokument, marktagningsdokumentation, geometriska planer.

Under byggets gång kan vi rita byggnaderna (legitimerad besiktningsman – Entreprenör), tillhandahålla geodetisk dokumentation av den faktiska utformningen/GDSPS, samt skapa geometriska planer utifrån skanningen, markera de genomförda konstruktionerna eller servitut. Vi erbjuder teknisk och geodetisk tillsyn av byggandet, genom en licensierad besiktningsman.

För befintliga byggnader eller som stöd för förvaltning och underhåll kan vi geodetiskt övervaka byggnaden eller instabil undergrund. Vi genomför tekniska tillståndsinventeringar av byggnaden, grönområden, vägmarkeringar eller vägplanhet. Vi skapar baskartor över vägar eller produktionsområden i linje med ett enhetligt system och kopplingar till annan infrastruktur.

Vi är behöriga att utföra geodetiska aktiviteter inom byggnation, behöriga att verifiera geometriska planer och behöriga att arbeta på järnväg. Vi arbetar i RIB Software – iTWO, AUTODESK, Leica Geosystems, Bentley PowerMap och GRAMIS/QGIS. Från konventionell mätning till laserskanning till UAV-flygkartläggning.

#valbek #geodezie #landsurveying

KONTAKT

Färdigställda projekt

VÅRA KONSTRUKTIONER

Relaterade områden

BLI EN DEL AV VALBEK

VILL NI VETA MER?

BESÖK VÅR VALBEK-BLOGG