Byggverksamhet

KONTAKT OCH LÄNKAR

Byggverksamhet

KONTAKT A SOC. SÍTĚ

BREX BYGGBOLAG

Vår byggverksamhet i Liberec fokuserar på byggnation av mark- och transportkonstruktioner. Nybyggnad, tillbyggnad och återuppbyggnad av stål-, betong-, trä- och stenbroar, gångbroar och landgångar är det område som vi har fått mest erfarenhet av. Vi arbetar även mycket med stödmurar, bullerplankskonstruktioner och kulvertar. Vi har även en stor portfölj inom markkonstruktioner, allt från småhus och civila byggnader till industrihallar. Med Valbek som koncern kan med andra ord åta sig Totalentreprenader och “Design & Build”-upplägg där vi ansvarar för alla delar av en anläggnings design och produktion.

Vårt center för monolitiska konstruktioner arbetar med armerad betong och används främst i ramverk, broar, kulvertar, stödmurar, tankar, industrihallar och lager.

Vi har även ett högspecialiserat center där vi utför elastiska broförslutningar. Vi monterar tätskikt av brodäck. Vi erbjuder tjänster av hög kvalitet enligt gällande standarder och villkor för väg- och motorvägsdirektoratet (ŘSD).

KONTAKT

Färdigställda projekt

VÅRA KONSTRUKTIONER

RELATERADE OMRÅDEN

BLI EN DEL AV VALBEK

VILL NI VETA MER?

BESÖK VÅR VALBEK-BLOGG