BIM-ledning

KONTAKT OCH LÄNKAR

BIM och Digital design

BIM (Byggnadsinformationsmodellering) är en revolutionerande process för att designa byggnader i 3D, samt hantera objektsrelaterad data på ett långt mer utvecklat sätt än tidigare. Det möjliggör nya och smidigare sätt att utbyta information mellan de olika intressenterna i byggprocessen – från arkitekter och teknikkonsulter till entreprenörer, leverantörer och beställare. Dialogen med externa intressenter som medborgare och fastighetsägare underlättas. Valbek ser BIM och den tekniska utvecklingen som mycket intressant och implementerar löpande nya arbetsrutiner baserade på digitaliserade processer. Vi brinner för att driva innovation baserat på den senaste teknikutvecklingen med målsättningen att skapa värden i hela kedjan, inte bara under design och projekteringsfasen utan under hela byggnadsverkets livslängd, exempelvis i form av en digital tvilling.

Den bakomliggande filosofin som ligger till grund till vårt BIM-tänk är baserat på iden om Lean. Metoden för att löpande arbeta med kontinuerlig förbättring och bortgallrande av icke värdeskapande aktiviteter leder till högre kvalitet och kortare ledtider.

#valbek #bim

KONTAKT

FÄRDIGSTÄLLDA PROJEKT

VÅRA KONSTRUKTIONER

Relaterade områden

BLI EN DEL

AV VALBEK

VILL NI VETA MER?

BESÖK VÅR VALBEK-BLOGG